Đang tải...

Tin tức

Ngày tạo: 15/07/2013 Bảng giá ats osung tháng 7/2013

BẢNG GIÁ ATS OSUNG THÁNG 8/2013


Ats osung với series OSS-T,TN Từ 100A - 600A

ats osung, ats scheider, tủ ats, tu ats, lắp tủ ats, lap tu ats, may phat dien, máy phát điện, khuyen mai

 

 

 

 

STT

 

 

CHỦNG LOẠI

 

 

DÒNG ĐỊNH MỨC

 

 

CHU KỲ

SỐ PHA

 

 

GHI CHÚ

 

3 PHA

 

4 PHA

 

1

 

OSS-61TN

 

100A

 

ON-OFF-ON

 

10,820,000

 

12,100,000

 

 

2

 

OSS-62TN

 

200A

 

ON-OFF-ON

 

12,200,000

 

13,500,000

 

 

3

 

OSS-64TN

 

400A

 

ON-OFF-ON

 

20,160,000

 

24,150,000

 

 

4

 

OSS-66TN

 

600A

 

ON-OFF-ON

 

24,400,000

 

26,900,000

 

 

 

 

 

STT

 

 

CHỦNG LOẠI

 

 

DÒNG ĐỊNH MỨC

 

 

CHU KỲ

SỐ PHA

 

 

GHI CHÚ

 

3 PHA

 

4 PHA

 

1

 

OSS-61TN

 

100A

 

ON-OFF-ON

 

10,820,000

 

12,100,000

 

 

2

 

OSS-62TN

 

200A

 

ON-OFF-ON

 

12,200,000

 

13,500,000

 

 

3

 

OSS-64TN

 

400A

 

ON-OFF-ON

 

20,160,000

 

24,150,000

 

 

4

 

OSS-66TN

 

600A

 

ON-OFF-ON

 

24,400,000

 

26,900,000

 


Ats osung với series OSS-PC Từ 800A - 6300A

ats osung, ats scheider, tủ ats, tu ats, lắp tủ ats, lap tu ats, may phat dien, máy phát điện, khuyen mai

ats osung, ats scheider, tủ ats, tu ats, lắp tủ ats, lap tu ats, may phat dien, máy phát điện, khuyen mai

 


 

 

STT

 

 

CHỦNG LOẠI

 

 

DÒNG ĐỊNH MỨC

 

 

CHU KỲ

SỐ PHA

 

 

GHI CHÚ

 

3 PHA

 

4 PHA

 

5

 

OSS-608-PC

 

800A

 

ON-ON

 

25,200,000

 

30,300,000

 

 

6

 

OSS-610-PC

 

1,000A

 

ON-ON

 

28,460,000

 

34,650,000

 

 

7

 

OSS-612-PC

 

1,200A

 

ON-ON

 

39,700,000

 

49,350,000

 

 

8

 

OSS-616-PC

 

1,600A

 

ON-ON

 

41,400,000

 

51,400,000

 

 

9

 

OSS-620-PC

 

2,000A

 

ON-ON

 

61,100,000

 

76,650,000

 

 

10

 

OSS-625-PC

 

2,500A

 

ON-ON

 

89,200,000

 

102,900,000

 

 

11

 

OSS-632-PC

 

3,200A

 

ON-ON

 

117,600,000

 

141,200,000

 

 

12

 

OSS-640-PC

 

4,000A

 

ON-ON

 

223,000,000

 

241,500,000

 


Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm, vui lòng liên hệ theo thông tin:
Công ty CP Đầu tư CN Lê Hoàng
VPGD: 75/120 Trần Cung-HN
Website: http:lehoangjsc.vn
SĐT: 043 722 7992 (5 line) Hotline: 04 6650 8668